Praktijk voor Psychosynthese.

Vertrouwen in wat zich wil ontvouwen...

 

Janna Bakering ( 1955), psycholoog/ psychosociaal therapeut

Ik ben 27 jaar werkzaam geweest als leerlingbegeleider/ psycholoog in het Speciaal en regulier Basisonderwijs.

De aandachtsgebieden waren o.a diagnostiek van leer- en gedragsproblemen, sociaal emotionele ontwikkeling, afstemming orthopedagogisch handelen in de klas, omgaan met een 'moeilijke' groep.   

Om me zelf verder te ontwikkelen heb ik de 5 jarige beroepsopleiding Psychosynthese -gids gevolgd en afgerond (2002) aan het Centrum Psychosynthese Holland te Amersfoort. (Nu Broedplaats)) 

In  2008 heb ik ook het accent in mijn werkzaamheden verlegd van onderwijs naar de praktijk voor psychosynthese. Die betrokkenheid met het onderwijs heeft nog vorm gekregen in het voorzitterschap van de Toewijzing Commissie Passend Onderwijs tot augustus 2021

Psychosynthese past mij nog steeds. Ik vind het een prachtige , praktische, verdiepende en optimistische benadering van de mens. Psychosynthese wordt ook wel 'de psychologie van het hart' genoemd. Binnen de psychosynthese is er ruimte voor bezieling, de transpersoonlijke dimensie van het mens  zijn. 

Als hulpverlener dien je het fijnbesnaarde instrument te zijn om de zuivere en juiste toon in de hulpverleningsrelatie aan te slaan. Daarvoor is het nodig om je zelf ook steeds onder ogen te komen en bij te scholen. Daarvoor volg ik supervisie en intervisie en doe verschillende nascholingscursussen.


Lid NVPA lidnummer 101110

Lid RBCZ licentie nummer 214133R

Ingeschreven het S.C.A.G. onder nummer 10870        

Register CRKBO